Tweewieler De Gadering (TDG) is een fietsenwinkel van ASVZ, en een werk- en leertraject waar de cliënten het vak gericht op fietsenreparatie kunnen leren. Het is gelegen op bedrijventerrein de Gadering in Hoogvliet:

 

Voor meer info:

Tweewieler de Gadering
Klompenmakerstraat 69
3194 DD Hoogvliet 

Tel: 010-2950751/  06-20658291 

F: +31 (0)10 2950752 

mail: jvangils@asvz.nl

 open van maandag t/m vrijdag van 09.00- 16.00 uur

 

 TDG biedt plaats aan 7 cliënten. De cliënten die hier werken hebben uiteenlopende behoeftes wat betreft begeleiding; van ondersteuning in de dagelijkse zorg en bezigheden tot ondersteuning bij het vervaardigen van een product. In het samen werken aan een product of dienst heeft elke cliënt een eigen (deel)verantwoordelijkheid. Voor een aantal cliënten ligt de meerwaarde vooral in de arbeidsbeleving.

De klant voelt zich aangetrokken om de weg naar deze fietsenwinkel te vinden, waar men in de praktijk kan zien dat de clienten deelnemen aan de samenleving. (maatschappelijk verantwoord ondernemen.)

Dagelijks verzorgen ze ook de boodschappen die voor de TDG noodzakelijk zijn. Materialen ophalen bij dealers of gerepareerde en nieuwe fietsen ophalen en wegbrengen naar de klant

1. Wat is TDG
TDG is dealer van o.a. TDG, Puch, Pointer, Aldo Gitane, en Merida fietsen. Ook voor diversen onderdelen en accessoires kunt u bij TDG terecht. Er worden nieuwe en tweedehands fietsen aangeboden men kan ook voor servicebeurten en reparatie terecht.

2. Doel van activiteitengroep
Het behouden of aanleren van competenties onderverdeeld in arbeidsprestaties, arbeidshouding en motorische vaardigheden. Deze worden gekozen vanuit de wens en behoefte van de cliënt. Dit gebeurt doormiddel van persoonlijke doelen, opgezet door begeleider en cliënt.

3. Doelgroep
Mensen met een verstandelijke beperking die arbeidsmatig aan het werk willen.
- Hun techniek tot uiting willen brengen
- Kunnen werken vanuit een opdracht van een klant.
- Werken op locatie.
- Werken binnen een groep van ongeveer 7 man.
- Het aanleren van nieuwe vaardigheden.

4. Indicatie
Mensen die recht hebben op reguliere zorg.
- Er is plaats voor een kleine groep met ZZP 7 met de minimale nodige competenties.
- Iemand die in staat is enkelvoudige herhalende werkzaamheden uit te voeren.
- Iemand die instructie van minsten 1 werkzaamheid vast kan houden.
- Iemand die zich houdt aan gebod /verbod voortkomend uit veiligheidsregels.
- Iemand die zich houdt aan de huisregels
- Iemand die in staat is in groepsverband te functioneren.

5. Contra-indicatie
Cliënten met wegloopgedrag hebben een verhoogd risico door de ligging van de winkel.
Ook een te grote groep met cliënten die een intensieve begeleidingsvraag hebben, verhoogt de kans op afwijkend gedrag door te veel prikkels.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende professionele machines die bepaalde competenties vraagt voor gebruik, de mogelijk bestaat hier om deze aan te leren mits mogelijk.

6. Uitgangspunten
De producten die worden vervaardigd moeten verkoopbaar zijn, dat wil niet zeggen dat alle producten daarvoor in aanmerking komen, of dat alle cliënten in staat zijn om aan een verkoopbaar product te kunnen werken. Het meebeleven in de activiteit is een mogelijkheid.

7. Werkwijze
De begeleiders bieden een aandachtige, verantwoordelijk en professionele zorg. Samen streven we naar geborgenheid en veiligheid. De medewerker gaat relatie aan met cliënt vanuit respect. De medewerker blijft altijd in dialoog met de cliënt en betrokkene. Vanuit de behoefte en wensen van de cliënt zal de begeleider een doel opstellen en een traject uitzetten om dit doel succesvol te behalen. De expertise van de begeleider berust voornamelijk op het kunnen afstemmen van de begeleidingstijlen gerelateerd aan groepsniveau, groepsgrootte, omgeving en activiteit. Er is een jaarlijks overleg met alle betrokken disciplines van de cliënt, waar de cliënt uiteraard bij aanwezig is.

8. Doorstroom of alternatief
Vanuit het dagactiviteitencentrum wordt nauwlettend gevolgd of een cliënt op zijn plek zit. Er bestaat de mogelijkheid dat cliënten aangemeld worden voor Begeleid Werk, wanneer blijkt dat er vooruitgang is in zelfstandig werken.
Er is een mogelijkheid om gerichte scholing te volgen op maat!