Tweewieler De Gadering Hoogvliet passie voor techniek.

 

Een  project voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een passie voor techniek.  

Tweewieler de Gadering (TDG) is een volwaardige fietsenwinkel gelegen in de wijk ( Zalmplaat) te Hoogvliet. Hier volgen medewerkers een werk- en leertraject gericht op onderhoud en verkoop van fietsen. Het betekent dat een medewerker naast het werk aan de fietsen, ook klanten bedient en sociale contacten legt. De mannen die hier werken moeten er zoveel mogelijk zelf op af. Want, onderdeel van het werk is dat ze alle vaardigheden zich eigen proberen te maken. TDG biedt plaats aan 11 medewerkers. Zij die hier werken hebben uiteenlopende behoeftes wat betreft begeleiding; van ondersteuning in de dagelijkse zorg en bezigheden tot hulp bij het repareren van een fiets. In het dagelijks werk heeft iedere medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid.

Voor een aantal medewerkers ligt de meerwaarde vooral in de arbeidsbeleving. Zij hebben meer verantwoordelijkheid omdat ze deze ook kunnen dragen.

Werk en dagbesteding.

Werk hebben of een andere vorm van betekenisvolle dagbesteding is voor ieder mens belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontplooien. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dit net zo. Ook zij willen werkzaamheden of activiteiten verrichten die ze leuk vinden en die bij ze passen.

Deze activiteiten spelen een belangrijke rol in hun leven en bepalen voor een groot deel de kwaliteit van hun bestaan. Een voorbeeld hiervan is de fietsenwinkel in Hoogvliet Rotterdam. 

Social EnterpriseTDG

De impact van het leer-werk traject op de samenleving

Tweewieler de Gadering is een zogeheten social enterprise. Dit lijkt op een 'gewone' onderneming: het bedrijf levert een product of dienst en heeft een verdienmodel.

Geld verdienen is echter niet het doel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van een zo breed mogelijke maatschappelijke impact!

Het geld dat verdiend wordt, zorgt ervoor dat Tweewieler de Gadering financieel deels zelfvoorzienend is omdat dit wordt geherinvesteerd in de winkel.

Echter, de baten van de bedrijfsmatige activiteiten zijn niet hoog genoeg en dekken lang niet alle kosten. Hoewel Tweewieler de Gadering een succesverhaal is maakt de winkel dus geen winst. Dat is, behalve dat het niet haalbaar is, ook niet het doel. Daarnaast investeren we in opleidingen (fietsopleiding van de BOVAG) voor de medewerkers en investeren we in producten om van daaruit weer werk te creëren voor deze doelgroep·.

Kenmerkend voor een Social Enterprise is de betrokkenheid van vrijwilligers. Bij ons hebben zij door het werk in de winkel weer een plek gevonden waar ze zich prettig en nuttig voelen. Ondanks het gegeven dat zij (deels) zijn afgekeurd voor de reguliere arbeidsmarkt leveren zij zo alsnog een bijdrage aan de maatschappij. 

 Verbinding met andere maatschappelijke organisaties 

Tweewieler De Gadering biedt naast een leer werk traject voor mensen met een afstand tott de arbeidsmarkt en ook plekken voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Vanuit het VMBO (Accent Rotterdam) en VSO (VSO Herenwaard) worden diverse stagairres geplaatst voor korte stages. Zo’n stage bij TDG heeft een veelzijdig karakter. Enerzijds krijgen leerlingen inzicht in het vak van fietsenmaker en anderzijds maken zij kennis met mensen met een beperking. Daarnaast biedt het de medewerkers en vrijwilligers van de winkel de kans om hun kennis over te dragen op de jongeren. 

Tweewieler De Gadering is een uitstekende plek om kinderen kennis te laten maken met techniek in een sociaal maatschappelijke setting. 

 

Vrijwilligers, zonder hen loopt het spaak. 

Binnen de winkel zijn er ook vier vrijwilligers actief. Zij ondersteunen bij reparaties, assisteren aan de kassa en rijden om en om met de bus met clienten naar klanten toe. 

Wij hebben oog voor deze vrijwilligers en waarderen hun betrokkenheid bij de winkel. 

Zij betekenen veel voor onze medewerkers. Ze vormen een waardevolle schakel in hun sociale netwerk. Omgekeerd geeft werken met mensen met een verstandelijke beperking onze vrijwilligers plezier en voldoening. Daarnaast bieden we de vrijwilligers de mogelijkheid te participeren in de maatschappij door ze een plek te geven waar ze hun tijd nuttig kunnen besteden.

 

Tweewieler de Gadering
Aveling 518
3191 LB Hoogvliet 

Tel: 010-2950751/  06-53973834

F: +31 (0)10 2950752 

mail: fietsenwerkplaats@asvz.nl 

 open van maandag t/m vrijdag van 09.00- 17.00 uur